Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu Jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.
APK PULVERIS PRET INSEKTIEM TARIN PLUS 100G RUVERA

APK PULVERIS PRET INSEKTIEM TARIN PLUS 100G RUVERA

€ 3.07

TARIN PLUS līdzeklis pret insektiem.

Dezinsekcijas pulveris. Bez smakas. Pielietojams rāpojošu kukaiņu (tarakānu, skudru) iznīdēšanai telpās. Nav izmantojams augu un augu produktu aizsardzībai. Līdzekli izmanto iekštelpu aizsardzībai pret kukaiņiem un to izplatības ierobežošanai vietās (ēkās, tukšās noliktavās), kuras var iekļūt rāpojoši kukaiņi.

Aktīvā viela: permetrīns (cistrans=25:75) - 0,5 g/100 g.

Lietošana: insekticīdsu var izmantot uz betona, koka un gludām virsmām (stikla, flīzēm u.tml.). Patēriņš: 1 g - 2,5 g pulvera uz 1m2 iekštelpas platības. Bīstams videi. Iedarbības raksturojums: Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Satur permetrīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības prasību apzīmējumi: Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!

Pirmā palīdzība: Nekad neizraisiet vemšanu un nedodiet neko caur muti pacientam, kurš ir bezsamaņā. Ieelpojot: Pārvietojiet cietušo svaigā gaisā, atbrīvojiet no ciešām drēbēm, nodrošiniet mieru un siltumu. Izskalojiet rīkli ar ūdeni un izšņauciet degunu, lai aizvāktu ieelpotos produkta putekļus. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Nokļūstot uz ādas: Novelciet notraipītās drēbes un apavus. Nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. Konsultējieties ar ārstu. Nokļūstot acīs: Nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja rodas kairinājums, meklējiet acu ārsta palīdzību. Norijot: Izskalojiet muti. Neizraisiet vemšanu. Nedodiet neko ēst vai dzert. Nodrošiniet cietušajam mieru un siltumu. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Informācija medicīniskam personālam: pielietojama simtomātiska ārstēšana.

CAS Nr. 52645-53-1, EINECS Nr. 258-067-9, 0,5 %.

Biocīdu inventarizācjas nr.: LV29012016/772. Biocīda izmantošanas veidi: 18. veids - Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei, gan profesionālai izmantošanai (18.01.), gan izmantošanai neprofesionāliem lietotājiem (18.02.). Ražotājs: Unichem d.o.o., Slovēnija.